Pravidlá v Materskom centre Podunajské Biskupice

 • Materské centrum je primárne určené budúcim rodičom a rodičom na materskej a rodičovskej dovolenke s deťmi do 3 rokov alebo v predškolskom veku.
 • Vstup do priestorov je povolený len v návlekoch, papučiach, ponožkách alebo naboso, nie však v obuvi. Strážte svoje dieťa, aby nevbehlo do priestorov skôr než sa vyzuje.
 • Vašu návštevu by sme si radi zaznamenali do knihy návštev, nezabudnite zaplatiť vstupné. Centrum je financované z Vašich darov a príspevkov.
 • Ak ste chorí, radi Vás uvidíme až vyzdraviete. Prajeme rýchle zotavenie!
 • Každý rodič je zodpovedný za správanie svojho dieťaťa v priestoroch MC. Je povinný bezodkladne po dieťati upratať alebo nahlásiť škodu.
 • Hračky, s ktorými ste sa už dohrali, odložte na miesto. Ak neviete kam patria, radi Vám pomôžeme.Hračky treba upratovať priebežne, nečakajte prosím, že to po Vás niekto urobí po záverečnej.
 • Jedzte a pite len vo vyhradenom priestore a dieťa nechajte jesť výlučne pod svojim dohľadom. Naši dobrovoľníci musia denne čistiť zvyšky stravy v priestoroch, kde sa hrá aj Vaše dieťa.
 • V priestoroch centra je ZÁKAZ konzumovať ovocné a zeleninové kaše a potraviny, ktoré sa drobia. Ak je to možné, načasujte si konzumáciu mimo priestory MC. Nenechávajte v herni riad a nedopité nápoje.
 • Ak ste našli špinavé hračky, či znečistené zariadenie, nahláste nám to. Je to vizitka rodiča, ktorý centrum navštívili pred Vami a nedbal na pravidlá, ktoré majú slúžiť všetkým k vytvoreniu príjemného a čistého prostredia.
 • Ak máte znečistený kočík  (sneh, voda, blato), je potrebné po sebe upratať. S kočíkom zamierte urýchlene do kočikárne, dajte pozor, aby ste nenarazili do stien, dverí, nábytku.
 • Udržujte čistotu a poriadok na toalete i v kúpeľni. Nezabudnite po dieťati vyliať a umyť nočník, spláchnuť záchod. Ak dieťa špinavými rukami znečistí okolie, očistite ho.
 • Nenechávajte nám v priestoroch zapáchajúce smeti, plienky, zvyšky potravín.
 • V našich priestoroch počas akcií vyhotovujeme fotografický a video záznam, na ktorých môžete byť Vy alebo Vaše dieťatko zachytené. Takéto fotografie môžu byť zverejnené na web stránke či sociálnych médiách materského centra. Za publikovanie týchto fotografií neposkytuje materské centrum žiadnu finančnú alebo inú náhradu. Pokiaľ na uvedených stránkach nájdete fotografiu so zverejnením ktorej nesúhlasíte, dajte nám prosím vedieť, odstránime ju.
 • O chod materského centra sa denne starajú dobrovoľníčky – mamičky ako vy, vo svojom voľnom čase bez nároku na odmenu. Ich námahu si veľmi vážime, bez nej by ste centrum nemali k dispozícii, správajte sa prosím podľa toho aj Vy.
 • Vstupom do materského centra súhlasíte so znením týchto pravidiel a zaväzujte sa ich dodržiavať. Ďakujeme Vám!

Tím materského centra